Team Building ESPRIT & FUN – najzabawniejsza integracja jaką możesz sobie wyobrazić

Team Buliding ESPRIT to kreatywna, intligentna, aktywna i zabawna integracja w duchu improwizacji.

Ludzie, pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.

Franklin Delano Roosevelt

Praca w zespole jest mi bliska od zawsze. Jako dziecko byłam zuchem i harcerką. Na obozach trzeba było wspólnie postawić namiot, wykopać latrynę, nazbierać chrustu czy zrobić jedzenie dla wszystkich uczestników. Współpraca była nieodłącznym i niezbędnym elementem. Na moich archeologicznych studiach moje harcerskie doświadczenie było atutem, ponieważ współżycie na wykopaliskach w Syrii, na oddalonym od dużych miast stanowisku Tell Arbid, wymagało dokładnie tych samych umiejętności co w trakcie obozu harcerskiego. 

W mojej prawie 30 letniej pracy jako grafik komputerowy, praca w teamie nad projektami, podczas burzy mózgów, nad makietami, mokapami, podczas sesji zdjęciowych i pracy z klientami wymagały także współpracy, otwartości, akceptacji pomysłów. Od ponad 11 lat jako improwizatorka wykorzystuję i rozwijam jeszcze bardziej te wszystkie umiejętności, budując na scenie spektakle i sceny bez scenariusza, a to wymaga ogromnej uwagi, słuchania, pokory i współpracy całej grupy.

Dlatego teraz sprawia mi ogromną przyjemność praca z ludźmi i wykorzytywanie mojej wiedzy, by w kreatywny sposób wspierać innych w budowaniu i wzmacnianiu relacji.

Zaangażowanie i dobra współpraca to większa efektywność zespołu.

Każdy biznes oparty jest na ludziach i ich współpracy. Współpraca opiera się na wzajemnym słuchaniu, empatii, wspieraniu pomysłów, odpowiednim skierowaniu fokusu, umiejętnym przydzieleniu zadań i podjęciu decyzji. Ale to nie wszystko! Żeby ludzie dobrze współpracowali powinni się też lubić i mieć miłe wspólne wspomnienia. To dzieje się przez wspólne doświadczenie i najlepiej przez miło spędzony czas i zabawę. 

O warsztacie:

Te warsztaty to kreatywne, pełne zabawy i śmiechu ćwiczenia, przeplatane dyskusją i refleksją nad tym co jest ważne we współpracy zespołu. Jedną z ważniejszych zasad warsztatu jest: „spraw by Twój Parner i zespół dobrze się czuł i dobrze bawił„. Twój zespół będzie łączył siły by osiągnąć wspólny cel, a te umiejętności zabierze ze sobą na pokład Twojej firmy.

Na tym szkoleniu uczestnicy:

• poprzez aktwne, kreatywne ćwiczenia zdobędą umiejętności słuchania i wspierania się nawzajem
• nauczą się akceptacji pomysłów
• dzięki nabytym podczas warsztatu doświadczeniom i refleksjom staną się bardziej czujni na potrzeby grupy i wspólne cele
• nauczą się gdzie skierować fokus i jak dzielić się obowiązkami
• zdobędą wspólne doświadczenie i wzmocnią więzi, by w przyszłości te kompetencje procentowały lepszą kooperacją i szybszym osiąganiem wspólnego celu

…a wszystko to w przyjaznej, kreatywnej atmosferze i poprzez praktyczną naukę, dyskusję, refleksję i zabawę w duchu improwizacji.

Zapraszam do współpracy!

(Potrzebujesz dostosować warsztat do potrzeb grupy – napisz!)