IKONA (Workshops for students)

Integration, growth and fun!

ENG (Po polsku poniżej)

Yesterday we had a pleasure with my improv group to visit IKONA (National Congress of Student Science Clubs) again and held an improv workshop for students from all over Poland. The aim of the workshop was to integrate them as well as talk and teach about support, listening, spontaneity.
At the end we had a set and showed them how we use the skills we talked about during our workshops on the stage.


#moniaimpro #MoniaTeachesImprov #MonikaOzdarskaImpro #impro #improv #AppliedImprov #AppliedImprovisation #SoftSkills #Students #HappyTeacher #Spontaneity #TeamBuilding
#IKONA

PL

Integracja, rozwój i zabawa!

Wczoraj mieliśmy przyjemność z moją grupą impro ponownie odwiedzić IKONĘ (Kongres Naukowych Kół Studenckich) i poprowadzić warsztaty improwizacyjne dla studentów z całej Polski. Celem warsztatów była integracja oraz rozmowa i nauka o wsparciu, słuchaniu, spontaniczności. Na koniec zagraliśmy dla nich spektakl i pokazaliśmy im, jak wykorzystujemy na scenie umiejętności, o których rozmawialiśmy podczas warsztatów.

#Workshop #Improv #TeachingImprov